วิธีการดาวน์โหลดและติตตั้ง font ใน Windows และ Mac OS X

เบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอนวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์และติดตั้งฟอนต์ในระบบปฏิบัติการ Windows  และ Mac OS X  อย่างง่าย

วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

ในบทความนี้จะมาสอนวิธีการสร้างแบบสอบถามออนไล์ด้วย Google form สำหรับใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมิน