วิธีสร้างสารบัญอัตโนมัติใน Microsoft Word

ในการทำรายงานหรืองานวิจัยด้วยโปรแกรม Microsoft Word นั้น คงมีผู้อ่านหลายๆ คนต้องปวดหัวกับการจัดเรียง สารบัญ ให้หัวข้อและหน้าตรงกัน ซึ่งผู้เขียนเองก็เคยประสบกับปัญหากับการจัดสารบัญใน Microsoft Word ด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ผู้เขียนจึงอยากแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการสร้างสารบัญอัตโนมัติใน Microsoft Word  เพื่อให้การจัดทำสารบัญไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 1. เปิด Microsoft Word ขึ้นมา แล้วพิมพ์หัวข้อหรือบทที่ต้องการทำสารบัญ 2. คลิกที่แท็บ View แล้วติ๊กเครื่องหมาย √ ที่ช่อง Navigation Pane 3. ไปที่แท็ป Home คลิกขวาที่ Heading 1 แล้วคลิกเลือก Modify เพื่อแก้ไขรูปแบบของ Heading 1 ตามที่ต้องการ จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style ขึ้นมา ให้คลิกที่ format แล้วเลือก Font จะปรากฏหน้าต่าง Font ขึ้นมาใน Complex scripts [...]