วิธีการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ TCI Thai Jo

ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นำมาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก ซึ่งวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ThaiJO เช่นกัน  ซึ่งผู้นิพนธ์ (Author) สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ดังนี้ เข้าหน้าเว็บไซต์ Thai Journals Online (ThaiJO) พิมพ์ Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ [...]

วิธีสมัครอีเมล์ ของ Gmail, Hotmail และ Yahoo

บทความนี้จะมาสอนวิธีการสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือที่นิยมเรียกกันว่า อีเมล์ของ ทั้ง 3 ผู้ให้บริการ คือ Gmail.com, Hotmail.com และ Yahoo.com  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอีเมล์ที่เป็นที่นิยม  วิธีการสมัคร Gmail.com อีเมล์ยอดนิยม 1. เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com 2. คลิกที่ Create account 3. กรอกข้อมูล รายละเอียด ของตัวคุณตามที่ต้องการให้ครบทุกช่อง แล้วคลิก Next step เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 4. เมื่อได้พบกับหน้าจอ Welcome !  ให้คลิกปุ่ม Continue to Gmail เสร็จแล้วจะได้พบกับหน้าจอต้อนรับก่อนเข้าสู่บริการอีเมล์ของ Gmail 5. จะเข้าสู่หน้าอีเมล์ส่วนตัวของเราภายใต้การให้บริการของ Google  (Gmail.com) เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราก็สามารถใช้งานอีเมล์ซึ่งมีพื้นที่ให้ใช้บริการฟรีถึง             15 GB   วิธีการสมัคร Outlook.com เดิมมีชื่อว่า Hotmail.com  [...]