คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่  : เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Phone  : +66 0-2329-8365 , 0-2329-8366
Email  : arch@kmitl.ac.th , archkmitl@hotmail.com
Website  : www.arch.kmitl.ac.th
Facebook  : Faculty of Architecture, KMITL
Twitter  : @ArchKMITL
Youtube  : Arch KMITL

ส่งข้อความถึงเรา

Skip to toolbar