วิธีสร้างสารบัญอัตโนมัติใน Microsoft Word

ในการทำรายงานหรืองานวิจัยด้วยโปรแกรม Microsoft Word นั้น คงมีผู้อ่านหลายๆ คนต้องปวดหัวกับการจัดเรียง สารบัญ ให้หัวข้อและหน้าตรงกัน ซึ่งผู้เขียนเองก็เคยประสบกับปัญหากับการจัดสารบัญใน Microsoft Word ด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ผู้เขียนจึงอยากแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการสร้างสารบัญอัตโนมัติใน Microsoft Word  เพื่อให้การจัดทำสารบัญไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

1. เปิด Microsoft Word ขึ้นมา แล้วพิมพ์หัวข้อหรือบทที่ต้องการทำสารบัญ
1

2. คลิกที่แท็บ View แล้วติ๊กเครื่องหมาย √ ที่ช่อง Navigation Pane
2

3. ไปที่แท็ป Home คลิกขวาที่ Heading 1
2-heading1 (2)
แล้วคลิกเลือก Modify เพื่อแก้ไขรูปแบบของ Heading 1 ตามที่ต้องการ
4
จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style ขึ้นมา ให้คลิกที่ format แล้วเลือก Font
6
จะปรากฏหน้าต่าง Font ขึ้นมาใน Complex scripts และ Latin ให้เลือกรูปแบบ
และขนาดฟอนต์ที่ต้องการให้เป็นค่าของ Heading 1 เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิก OK
7
ที่หน้าต่าง Modify Style คลิก OK
8

4. ต่อมาให้กำหนดค่าของ Heading 2
2-heading2 (2)
คลิกขวาที่ Heading 2 แล้วคลิกเลือก Modify
9
จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style ขึ้นมา ให้คลิกที่ format แล้วคลิกที่ Font
11
จะปรากฏหน้าต่าง Font ขึ้นมา Complex scripts และ Latin ให้เลือกรูปแบบ และ
ขนาดฟอนต์ที่ต้องการให้เป็นค่าของ Heading 2 เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิก OK
13
ที่หน้าต่าง Modify Style ให้คลิก OK
14

5. ต่อมาให้กำหนดค่าของ Heading 3
2-heading3 (2)
โดยคลิกขวาที่ Heading 3 แล้วคลิกเลือก Modify
15
จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style ขึ้นมา ให้คลิกที่ format แล้วคลิกที่ Font
16
จะปรากฏหน้าต่าง Font ขึ้นมา Complex scripts และ Latin ให้เลือกรูปแบบ
และขนาดฟอนต์ที่ต้องการ ให้เป็นค่าของ Heading 3 เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิก OK
17
ที่หน้าต่าง Modify Style ให้คลิก OK
18
6. แดรกเมาส์ข้อความที่ต้องการให้เป็นหัวข้อใหญ่ในระดับ Heading 1  แล้วคลิกเมาส์ที่   2-heading1
สำหรับหัวข้อย่อยระดับ Heading 2 ให้คลิกเมาส์ที่  heading2  สำหรับหัวข้อย่อยระดับ Heading 3 ให้คลิกเมาส์ที่  2-heading3
19
21

7. นำเมาส์ไปคลิกที่ข้างหน้าหัวข้อ บทที่ 1 ดังภาพ แล้วคลิกที่แท็บ Insert > Blank Page
22

8. หลังจากนั้นจะได้หน้ากระดาษว่าง ๆ 1 หน้า เพื่อเอาไว้สร้างสารบัญอัตโนมัติ ต่อไปให้คลิกที่แท็บ Reference > Table of Contents
จะเห็นว่ามีรูปแบบสารบัญให้เลือกหลายรูปแบบ ในที่นี่ผู้เขียนขอเลือกในรูปแบบที่ 1
23

9. เมื่อคลิกที่รูปแบบที่ 1 แล้วจะปรากฎสารบัญอัตโนมัติในหน้าที่ว่างเปล่าทันทีดังภาพ
24

10. ถ้าต่อไปต้องการจะเพิ่มหัวข้ออื่นๆ อีกก็สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ตามภาพผู้เขียนทดลองใส่หัวข้อในระดับ Heading 2 ลงใน ข้อ 1.6
เมื่อพิมพ์หัวข้อเสร็จแล้วอย่าลืมคลิกเลือก Heading ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนคลิกเลือกในระดับ Heading 2
25

11. จากนั้นให้กลับไปที่หน้าของสารบัญ แล้วคลิกที่ Update Table
26
จะมีหน้าต่าง Update Table of Contents ปรากฎขึ้นมาให้เลือก Update entire table  แล้วคลิก OK
27
จากนั้นจะเห็นว่ามีหัวข้อ 1.6 ที่พิมพ์เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในสารบัญอัตโนมัติแล้ว
28

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.