วิธีสมัครอีเมล์ ของ Gmail, Hotmail และ Yahoo

บทความนี้จะมาสอนวิธีการสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือที่นิยมเรียกกันว่า อีเมล์ของ ทั้ง 3 ผู้ให้บริการ คือ Gmail.com, Hotmail.com และ Yahoo.com  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอีเมล์ที่เป็นที่นิยม 

วิธีการสมัคร Gmail.com อีเมล์ยอดนิยม

1. เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com
1
2. คลิกที่ Create account
2
3. กรอกข้อมูล รายละเอียด ของตัวคุณตามที่ต้องการให้ครบทุกช่อง แล้วคลิก Next step เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

3-horz
4. เมื่อได้พบกับหน้าจอ Welcome !  ให้คลิกปุ่ม Continue to Gmail เสร็จแล้วจะได้พบกับหน้าจอต้อนรับก่อนเข้าสู่บริการอีเมล์ของ Gmail

5
5. จะเข้าสู่หน้าอีเมล์ส่วนตัวของเราภายใต้การให้บริการของ Google  (Gmail.com) เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราก็สามารถใช้งานอีเมล์ซึ่งมีพื้นที่ให้ใช้บริการฟรีถึง             15 GB

6
7

  วิธีการสมัคร Outlook.com เดิมมีชื่อว่า Hotmail.com 

1. เข้าเว็บไซต์ www.hotmail.com
1
2. คลิกที่ Create one เพื่อลงทะเบียน
2
3. จะเห็นหน้าจอสำหรับ Create an account  ในตรงนี้สังเกตว่า ตรงที่ให้ระบุ User name  จะมีสามเหลี่ยมเล็กให้คลิกเลือก ว่าจะให้ User name ลงท้ายด้วย @outlook.com หรือ ลงท้ายด้วย @hotmail.com ในที่นี้ผู้เขียนขอเลือกเป็น Hotmail.com
3
4. กรอกข้อมูล รายละเอียด ของตัวคุณตามที่ต้องการให้ครบทุกช่อง แล้วคลิก Create account เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป
4-horz-edit
5. คลิกเลือกภาษาที่เราต้องการ  ในที่นี่ผู้เขียนเลือกเป็นภาษาไทย  และเลือก Time zone ตามเขตเวลาของเรา คือ เลือกเป็น (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
8
6. จะเข้าสู่หน้าอีเมล์ส่วนตัวของเรา ภายใต้การให้บริการของ Outlook.com หรือ ชื่อเดิมคือ Hotmail.com เรียบร้อยแล้ว
9

วิธีการสมัคร yahoo.com อีเมล์ยอดนิยมอันดับ 3
1. เข้า login.yahoo.com
0
2. จะได้พบกับหน้าจอสำหรับ Sign in เข้าสู่ระบบ
01
3. คลิกที่ Sign up เพื่อลงทะเบียน
2
4. กรอกรายละเอียดข้อมูล เสร็จแล้วคลิก Continue
11
5. คลิก Text me a code เพื่อให้ระบบส่งรหัสยืนยันมาทางโทรศัพท์
12
6. นำรหัสยืนยันที่ระบบส่งมาทางข้อความในโทรศัพท์มาใส่ในช่องว่าง
13
7. จะได้พบกับหน้าจอ Congratulations แสดงว่าการลงทะเบียนอีเมล์ของ yahoo.com เสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้แล้ว ให้คลิกที่ Let’s get started

14

8. เสร็จแล้วระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอหลักของ www.yahoo.com ให้เลื่อนเมาส์ไปวางด้านขวาที่มีคำว่า Mail

15

9. แล้วคลิกที่ Go To Mail เพื่อเข้าสู่หน้าจออีเมล์ yahoo ของเรา

16

10. จะได้พบกับ หน้าจอ Welcome ตามด้วยชื่อที่เราสมัครเอาไว้ ระบบแนะนำให้เรานำเข้าชื่อผู้ติดต่อจาก facebook, google, outlook และ yahoo เดิมได้เลยในหน้าจอนี้ แต่ในที่นี่ผู้เขียนขอข้ามขั้นตอนนี้ไปโดยการคลิกที่ Skip setup

17

11. หลังจากนั้นจะเห็นหน้าจออีเมล์ yahoo ของเรา  คลิกที่ inbox  เพื่อดูว่ามีอีเมล์ส่งมาถึงเราหรือยัง

18

12. จะเห็นว่าใน inbox (กล่องจดหมาย) มีจดหมายจาก Yahoo Mail ส่งมาถึงเรา 1 ฉบับ

19

13. ถ้าอยากรู้ว่า อีเมล์ของ yahoo ให้พื้นที่จัดเก็บอีเมล์ฟรีขนาดเท่าไหร่ให้คลิกที่ ฟันเฟืองแล้วคลิกที่ Settings

19-1

14. นี่เป็นข้อดีที่สุดของอีเมล์ของ yahoo.com  เลย เพราะให้พื้นที่ใช้ฟรีมากถึง 1 TB เลย ซึ่งมากกว่าผู้บริการอีเมล์รายอื่น ๆ  ค่อนข้างมากทีเดียว

20-1

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.