Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การใช้โปรแกรมประยุกต์ : “การใช้งาน Google Docs, Google Sheets, Google Slides และ Google Drive”

December 20, 2016 @ 9:00 AM - 4:00 PM

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมประยุกต์ : “การใช้งาน Google Docs, Google Sheets, Google Slides

และ Google Drive”

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน
จ้ดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.

ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและไม่ถือเป็นวันลา กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันอบรม

(ของแต่ละหลักสูตร) 2 วันทำการ ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 6000

หรือ โทรศัพท์มือถือ : 091-1906000 หรือ E-mail : helpcenter@kmitl.ac.th หรือ Line ID : helpcenter.kmitl

สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICT Help Center
โทร. 02-329-8000 ต่อ 6000
หรือ 091-190-6000

Comments

comments

Details

Date:
December 20, 2016
Time:
9:00 AM - 4:00 PM
Skip to toolbar