Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Google Classroom”

February 22, 2017 @ 9:00 AM - 4:00 PM

-

หลักสูตร การใช้โปรแกรมประยุกต์ : “การใช้งาน Google Classroom

วันที่อบรม 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิทยากร อาจารย์ สมคิด แซ่หลี Department of Computer Education FTE KMUTNB

สถานที่ ห้อง RoomA ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.

หัวข้อที่จะอบรม
แนะนำ Google Classroom รู้จักกับระบบจัดการเรียน การส่งงาน การทำกิจกรรมออนไลน์ เงื่อนไขการใช้งาน Classroom จะต้องมีอะไรบ้าง การติดตั้ง Classroom App ในมือถือ

การสร้างชั้นเรียน หลักการในการสร้างชั้นเรียน การตั้งชื่อ การตั้งชื่อตอน การเปลี่ยนรูปประจำห้องเรียน
การใส่ข้อมูลชั้นเรียน ชื่อวิชา ห้องเรียน คำอธิบายรายวิชา สื่อการสอนออนไลน์
การแชร์ข้อมูลในชั้นเรียนผ่าน Google Drive (Classroom folder in Google Drive)
การเชิญผู้เรียน การเชิญด้วยรหัสห้องเรียน (Class Code), การเชิญด้วยกลุ่มห้องเรียน (Google Group), การเชิญจากรหัสนักศึกษาหรือชื่อเป็นรายบุคคล การส่งเมล์คุยกับนักศึกษารายบุคคล
การเปลี่ยนรหัสเข้าห้องเรียนเพื่อควบคุมการลงทะเบียนเข้าเรียน
การนำออกสมาชิกผู้เรียน (ในกรณีของถอนรายวิชา)
การตั้งค่าสิทธิการโพสข้อความของผู้เรียนและสิทธิการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนออนไลน์ และการแบนนักศึกษาบางคน (ไม่ให้โพสข้อความแต่สมาชิกคนอื่น ๆ ยังโพสข้อความได้)
การเชิญครูผู้สอนร่วม หรือผู้ช่วยสอน
กลุ่มใน Classroom และปฏิทินของห้องเรียน
การสร้างประกาศเพื่อสื่อสารในห้องเรียน ได้เรียนรู้กลไกการแจ้งเตือนของ Classroom และการตอบการสนทนา และการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับผู้สอนและนักเรียน การตั้งเวลาในการโพสประกาศ การสร้างประกาศส่งไปหลายห้องเรียน การสร้างกลุ่มหัวข้อของประกาศในชั้นเรียน การแนบไฟล์กับประกาศด้วยการอัพโหลด การดึงจาก Google Drive การแนบวิดีโอจาก Youtube และการแทรก Link
การสร้างคำถามเพื่อตรวจปรับในชั้นเรียน โดยแบ่งเป็นคำถามแบบปรนัย และเติมคำแบบสั้น โดยทุกคนจะเห็นคำตอบของเพื่อนในห้องทั้งหมด และสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังคำตอบของเพื่อนในห้องได้ด้วย สามารถกำหนดวันและเวลาในการตอบได้ด้วย
การสร้างงานเพื่อเก็บคะแนน การกำหนดงานห้องเดี่ยว การกำหนดงานหลายห้องพร้อมๆ กัน การกำหนดเวลาการส่งงาน การสร้างไฟล์แม่แบบสำหรับการทำงานบน Google App (Docs Sheet Slide) การแทรกไฟล์ การกำหนดเวลาในการโพส การสั่งงานเป็นรายกลุ่ม
การสร้างโพสจากโพสเก่า ๆ ที่เคยสร้างไว้แล้ว
การดูปฏิทินการส่งงานที่ถึงกำหนด
การส่งงานในบริบทของนักศึกษา (การเปิดไฟล์ การทำงานบน Google App (Docs Sheet Slide) การ upload ไฟล์ การส่งลิงค์จาก Google Drive ของนักศึกษา (ต้องกำหนดสิทธิเพิ่มเติม) การส่งงานจากมือถือ การถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งจากมือถือเพื่อส่งงาน การส่งไฟล์วิดีโอจาก Youtube โดยให้ผู้สอนเห็นคนเดียว การยกเลิกการส่งงาน และการส่งงานใหม่
การตรวจงานออนไลน์ การตั้งคะแนนเต็มของงาน การดูการส่งงานว่าใครส่งบ้างใครยังไม่ส่ง ใครส่งในเวลา ใครส่งงานล่าช้า การแสดงความคิดเห็นของการส่งงาน การให้คะแนน การส่งคะแนนคืน การเปิดที่เก็บงานใน Google Drive ของงานนั้น ๆ การดูประวัติการส่งงาน
วิธีการเปิดไฟล์สื่อที่แนบมาพร้อมกับการส่งงาน (Google App file, MS office file, PDF, Mp3, Mp4 )
การส่งออกคะแนนไปยัง Google Sheet
การเชื่อมโยงคะแนนจากหลายแหล่งมายังตารางเดียวกัน ด้วยฟังก์ชั่น Vlookup
การสกัดรหัสประจำตัวนักศึกษาจาก email
การนำคะแนนออกไปตัดเกรดโดยใช้โปรแกรมตัดเกรด
การจัดเก็บห้องเรียน เพื่อ Backup ห้องเรียน
คำถามอื่น ๆ หรือหัวข้ออื่นๆ ที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องการให้บรรยาย

เงื่อนไข สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง หรือ 1 วันเต็ม
ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีและได้ใช้งานบัญชี Google app ของ Kmitl มาก่อน และเคยเข้าใช้งานมาแล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมควรจะมีบัญชี Google for Edu ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งานอยู่แล้ว และมีการใส่บัญชี Google for Edu ในมือถือเรียบร้อยแล้ว
ต้องเตรียมมือถือมาด้วย พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่หน่วยความจำในมือถือว่างเพียงพอให้ติดตั้ง Google Classroom App ได้
รู้รหัสผ่านของตนเอง ในการใช้ Google App
เคยใช้งาน Google App ของมหาวิทยาลัยมาแล้วบ้าง
ควรเตรียมรูปภาพสำหรับทำเป็นรูปโปรไฟล์ตนเอง คนละ 1 รูป โดยเตรียมไว้ในเมล์หรือดึงจาก Facebook ของตนเอง
ผู้เข้าฝึกอบรม มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตพอสมควร อาจจะเคยใช้ facebook ในการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำอยู่แล้ว
ผู้เข้าฝึกอบรม มีความประสงค์จะนำระบบจัดการห้องเรียน Google Classroom ไปใช้งานในการเรียนการสอน การส่งงาน การสื่อสารในชั้นเรียน มีใจเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีคำถามที่จะมาถามวิทยากร
link ของเอกสารประกอบการอบรม      https://goo.gl/izmi4Q

ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและไม่ถือเป็นวันลา กรุณาสำรองที่นั่ง

ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 6000

หรือ โทรศัพท์มือถือ : 091-1906000 หรือ E-mail : helpcenter@kmitl.ac.th หรือ Line ID : helpcenter.kmitl

Comments

comments

Details

Date:
February 22, 2017
Time:
9:00 AM - 4:00 PM
Cost:
-
Skip to toolbar