Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

September 22, 2016 @ 8:30 AM - 4:00 PM

Free

เรื่อง ด่วน!! ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

เรียน บุคลากร สจล.ทุกท่าน

ด้วยปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่มีเกิดขึ้นมานาน และมีผลกระทบเป็นวงกว้างในระบบการศึกษาและแวดวงวิชาการของประเทศไทย สถาบันเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบการคัดลอกผลงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ให้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา รวมถึงการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ของโปรแกรม

ในการนี้ สถาบันฯ โดยสว่นบริหารวิาการ จึงมีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบ การคัดลอกผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบผลงาน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมล่วงหน้าที่ คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559)

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่นี่

ส่วนบริหารวิชาการ

โทรศัพท์สายใน 3134/2241/2243 สายตรง 0 2329 8136

Comments

comments

Details

Date:
September 22, 2016
Time:
8:30 AM - 4:00 PM
Cost:
Free
Event Category:
Website:
http://www.kmitl.ac.th/news/view.php?cat=3&id=2214

Venue

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Thailand + Google Map
Skip to toolbar