วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

ในบทความนี้จะมาสอนวิธีการสร้างแบบสอบถามออนไล์ด้วย Google form สำหรับใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมิน

หรืออาจจะปรับประยุกต์ใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนออนไลน์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ที่สำคัญในการใช้งาน Google Form นั้น ผู้ใช้งานจะต้องมี Google Account หรือบัญชี Google ก่อนการใช้งานนั้นเอง หากใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Google ก็จำเป็นต้องสมัครก่อนเข้าใช้งาน

วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไล์ด้วย Google form

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.