ประชาสัมพันธ์การอบรม การเตรียม research proposal

เรื่อง   ขอประชาสัมพันธ์การอบรม การเตรียม research proposal เรียน   บุคลากร นักศึกษา  สจล.            ด้วยคณะศิลปศาสตร์จะจัดการอบรม การเตรียม research proposal  "Research Skill Development Workshop" ให้กับ บุคลากร และ นักศึกษา ในวันที่ 16  พ.ค. 60  เวลา 09.00-12.00 น. โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณน้อง สุจินดา สุกใส  โทร. 080-239-7794, 02-329800 ต่อ 3756 (ในเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1sRqmjZTIT0VpWpSrAoGSo0trO6uVLKE5jp9ATvKkbpo/edit?usp=sharing ด่วนรับจำนวนจำกัด   คณะศิลปศาสตร์